Αποτελέσματα 21-40 από 9225

  • Ελεύθερα Γράμματα - Περίοδος Γ’ 1949 

   Βρεττάκος, Νικηφ. (διευθυντής) (Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, 1949-01)
  • Ελεύθερα Γράμματα - Περίοδος B’ 1947-1948 

   Άγνωστος συγγραφέας (Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, 1947-06-15)
  • Η Ηχώ - Έτος Α΄ 1898-1899 

   Πριντέζης, Φρ. (διευθυντής) (Φρ. Πριντέζης, Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, 1898-05-01)
  • Ισραηλιτική Επιθεώρησις - Έτος Β΄ 1913-1914 

   Άγνωστος συγγραφέας (Εκ του τυπογραφείου Παρασκευά Λεώνη, Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, 1913-03)
  • Ισραηλιτική Επιθεώρησις - Έτος Α΄ 1912-1913 

   Άγνωστος συγγραφέας (Εκ του τυπογραφείου Παρασκευά Λεώνη, Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, 1912-03)
  • Ισραηλιτική Επιθεώρησις - Έτος Δ΄ 1915-1916 

   Άγνωστος συγγραφέας (Εκ του τυπογραφείου Παρασκευά Λεώνη, Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, 1915-03)
  • Ισραηλιτική Επιθεώρησις - Έτος Γ΄ 1914-1915 

   Άγνωστος συγγραφέας (Εκ του τυπογραφείου Παρασκευά Λεώνη, Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, 1914-03)
  • Ίρις - Έτος Α΄ 1924 

   Αννίνος, Μπάμπης (διευθυντής) (Εκδοτικός Οίκος Δ&Π Παπαδημητράκου, Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, 1924-01)
  • Ίρις - Έτος Ε΄ 1903-1904 

   Κλάδος, Κωνσταντίνος Φ. (διευθυντής) (Κωνσταντίνος Φ. Κλάδος, Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, 1903-11-01)
  • Ίρις - Έτος Δ΄ 1902-1903 

   Κλάδος, Κωνσταντίνος Φ. (διευθυντής) (Κωνσταντίνος Φ. Κλάδος, Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, 1902-02-01)
  • Ίρις - Έτος Γ΄ 1900 

   Κλάδος, Κωνσταντίνος Φ. (διευθυντής) (Κωνσταντίνος Φ. Κλάδος, Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, 1900-01-01)
  • Ίρις - Έτος Β΄ 1898-1899 

   Κλάδος, Κωνσταντίνος Φ. (Κωνσταντίνος Φ. Κλάδος, Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, 1898-10-01)
  • Ίρις - Έτος Α΄ 1897-1898 

   Κλάδος, Κωνσταντίνος Φ. (διευθυντής) (Κωνσταντίνος Φ. Κλάδος, Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, 1897-12-01)
  • Ηπειρώτικα Γραμματα - Έτος Α΄ 1943-1944 

   Σούλης, Χρίστος I. (συντακτική επιτροπή); Στεργιόπουλος, Κ. Δ. (συντακτική επιτροπή); Σιωμόπουλος, Δ. Β. (συντακτική επιτροπή); Σαλαμάγκας, Δημ. Σ. (συντακτική επιτροπή); Γιαγκάς, Αθανάσιος (συντακτική επιτροπή) (Αθανάσιος Γιάγκας, Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, 1943-12)
  • Ηώς - Έτος Β΄ 1837 

   Άγνωστος συγγραφέας (Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, 1837-03-15)
  • Ηώς - Έτος Α΄ 1836 

   Άγνωστος συγγραφέας (Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, 1836-02-07)
  • Ηώς - Έτος Β΄ 1831 

   Άγνωστος συγγραφέας (Εκ της τυπογραφίας Εμ. Αντωνιάδου, Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, 1831-04-18)
  • Ηώς - Έτος Α΄ 1830 

   Άγνωστος συγγραφέας (Εκ της τυπογραφίας Εμ. Αντωνιάδου, Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, 1830)
  • Ηπειρώτικα φύλλα - Έτος Α΄ 1936 

   Χήτας, Γιώργος (υπεύθυνος) (Τύποις "Ερμής", Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, 1936-08-01)
  • Ηώς - Έτος Β΄ 1926 

   Ζώντος, Ανδρέας Ιω. (Τυπογραφείο "ΑΥΓΗΣ", Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, 1926-03-01)