• Φύλλα - 1916-1917 

      Εξάρχος, Θ. (Τύποις Επαμ. Ζαγκούρογλου, Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, 1916-03)