Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου τον Νοέμβριο του 2003, εξασφάλισε σε ψηφιακή μορφή 86 σειρές ελληνικών λογοτεχνικών περιοδικών από τον 19ο αιώνα και το πρώτο μισό του 20ού (1831-1943). Η συνεργασία με το ΕΛΙΑ συνεχίστηκε και το 2010 όπου και πάλι, η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου εξασφάλισε με αγορά την ψηφιακή μορφή από ακόμα 372 τίτλους περιοδικών. Η ψηφιοποίηση έγινε από το Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (Ε.Λ.Ι.Α.), ενώ η επαναφορά της αρχικής μορφής των τευχών των περιοδικών πραγματοποιήθηκε στο Γραφείο ψηφιοποίησης και Αρχείων της ΒΠΚ.

Collections in this community

Recent Submissions

 • Ίρις - Έτος Α΄ 1924 

  Αννίνος, Μπάμπης (διευθυντής) (Εκδοτικός Οίκος Δ&Π Παπαδημητράκου, Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, 1924-01)
 • Ίρις - Έτος Ε΄ 1903-1904 

  Κλάδος, Κωνσταντίνος Φ. (διευθυντής) (Κωνσταντίνος Φ. Κλάδος, Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, 1903-11-01)
 • Ίρις - Έτος Δ΄ 1902-1903 

  Κλάδος, Κωνσταντίνος Φ. (διευθυντής) (Κωνσταντίνος Φ. Κλάδος, Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, 1902-02-01)
 • Ίρις - Έτος Γ΄ 1900 

  Κλάδος, Κωνσταντίνος Φ. (διευθυντής) (Κωνσταντίνος Φ. Κλάδος, Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, 1900-01-01)
 • Ίρις - Έτος Β΄ 1898-1899 

  Κλάδος, Κωνσταντίνος Φ. (Κωνσταντίνος Φ. Κλάδος, Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, 1898-10-01)
 • Ίρις - Έτος Α΄ 1897-1898 

  Κλάδος, Κωνσταντίνος Φ. (διευθυντής) (Κωνσταντίνος Φ. Κλάδος, Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, 1897-12-01)
 • Ηπειρώτικα Γραμματα - Έτος Α΄ 1943-1944 

  Σούλης, Χρίστος I. (συντακτική επιτροπή); Στεργιόπουλος, Κ. Δ. (συντακτική επιτροπή); Σιωμόπουλος, Δ. Β. (συντακτική επιτροπή); Σαλαμάγκας, Δημ. Σ. (συντακτική επιτροπή); Γιαγκάς, Αθανάσιος (συντακτική επιτροπή) (Αθανάσιος Γιάγκας, Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, 1943-12)
 • Ηώς - Έτος Β΄ 1837 

  Unknown author (Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, 1837-03-15)
 • Ηώς - Έτος Α΄ 1836 

  Unknown author (Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, 1836-02-07)
 • Ηώς - Έτος Β΄ 1831 

  Unknown author (Εκ της τυπογραφίας Εμ. Αντωνιάδου, Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, 1831-04-18)
 • Ηώς - Έτος Α΄ 1830 

  Unknown author (Εκ της τυπογραφίας Εμ. Αντωνιάδου, Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, 1830)
 • Ηπειρώτικα φύλλα - Έτος Α΄ 1936 

  Χήτας, Γιώργος (υπεύθυνος) (Τύποις "Ερμής", Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, 1936-08-01)
 • Ηώς - Έτος Β΄ 1926 

  Ζώντος, Ανδρέας Ιω. (Τυπογραφείο "ΑΥΓΗΣ", Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, 1926-03-01)
 • Ηώς - Έτος Α΄ 1925-1926 

  Ζώντος, Ανδρέας Ιω. (Τύποις "ΑΥΓΗΣ", Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, 1925-03)
 • Ιλισσός - 1945-1946 

  Unknown author (Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, 1945-03)
 • Γράμματα και Τέχνες - 1982-1984 

  Γουλιάμος, Κώστας (Συντακτική έπιτροπή); Ζήρας, Άλέξης (Συντακτική έπιτροπή); Μπακούρου, Αΐμη (Συντακτική έπιτροπή); Παπαγεωργίου, Κώστας Γ. (Συντακτική έπιτροπή); Πλασσαρα, Κατερίνα (Συντακτική έπιτροπή); Τσακνιάς, Σπύρος (Συντακτική έπιτροπή); Γιατζόγλου, Χριστίνα (Διόρθωση-σελιδοποίηση); Πετρακάκη, Έφη (Διόρθωση-σελιδοποίηση) (Κ.Γ. Παπαγεωργίου, Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, 1982-01)
 • Ηώς - Έτος Α΄ 1879 

  Ιωαννίδης, Α. (υπεύθυνος) (Γ.Δ.Σ., Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, 1879-04)
 • Γράμματα - 1934 

  Θαλαμιώτης, Λ. (διευθυντής); Οικονομίδης Ι. (επι της ύλης) (Α. Ι. Ράλλης, Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, 1934-01)
 • Ο Γραφικός Κόσμος - Έτος Β΄ 1881-1882 

  Μαργαρίτης, Ιπποκράτης Γ. (Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, 1881-03-01)
 • Ο Γραφικός Κόσμος - Έτος Α΄ 1880-1881 

  Μαργαρίτης, Ιπποκράτης Γ. (Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, 1880-03-01)

View more