• Καμμίτσης Σωτήρης - Αφήγηση 084 

   Καμμίτσης, Σωτήρης 1938- (Βιβλιοθήκη Πανεπιστήμιου Κύπρου, Συμβούλιο Ιστορικής Μνήμης Αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959 (ΣΙΜΑΕ), 2011-05-12)
  • Καμμίτσης Σωτήρης - Αφήγηση 084 

   Καμμίτσης, Σωτήρης 1938- (Βιβλιοθήκη Πανεπιστήμιου Κύπρου, Συμβούλιο Ιστορικής Μνήμης Αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959 (ΣΙΜΑΕ), 2011-05-12)
  • Καμμίτσης Σωτήρης - Αφήγηση 084 

   Καμμίτσης, Σωτήρης 1938- (Βιβλιοθήκη Πανεπιστήμιου Κύπρου, Συμβούλιο Ιστορικής Μνήμης Αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959 (ΣΙΜΑΕ), 2011-05-12)